Transzparencia

Az egészségügyi szakemberek, az egészségügyi szolgáltató szervezetek és a betegszervezetek szakértelmük, tapasztalataik megosztása révén értékes ismeretekkel szolgálhatnak a gyógyszeripar szereplői számára a betegségek lefolyására, illetve a kezelési tapasztalatokra vonatkozóan. Az e körben fennálló együttműködés és az egészségügyi szakemberek folyamatos tájékoztatása, képzése révén javíthatók az egészségmegőrzés és a betegségek gyógyítása terén elérhető eredmények, s a betegek igényeinek jobban megfelelő új termékek állíthatók elő. A szakmai együttműködésben részt vevő egészségügyi szakembereket és egészségügyi szolgáltató szervezeteket megfelelő, méltányos kompenzáció illeti meg.

A kedvezményezetteknek a Bausch Health Magyarország Kft. által nyújtott következő kategóriákba eső juttatásokat kell közzétenni:

Juttatás egészségügyi szakembernek:

  • Szolgáltatási és tanácsadói díjak: azon honoráriumok bruttó összege HUF pénznemben, éves összesítésben, amely juttatásokat társaságunk fizet az egészségügyi szakembernek szolgáltatás-nyújtása ellenében (pl. tanácsadói testületek ülésein, konferenciákon való részvétel, előadás tartása a társaságunk által szervezett rendezvényen, részvétel fókuszcsoportban), s amelybe nem számít be a társaságunk által fizetett étel-, ital-, utazási- és szállásköltség.
  • Rendezvények képzési támogatás, gyárlátogatások rendezvény szerinti bontásban

Juttatás egészségügyi szolgáltató szervezetnek:

  • Szolgáltatási és tanácsadói díjak: összesített honorárium (kivéve az étel-, ital-, utazási és szállásköltségeket), amelyet társaságunk az egészségügyi szolgáltató szervezetnek fizetett meg a szolgáltatás nyújtása ellenében, pl. tanácsadó testületek ülésein való részvétel, előadás tartása a társaságunk által szervezett vagy egyéb rendezvényen, részvétel fókuszcsoportban.
  • Adományok és támogatások: az összes kiadás és az adomány vagy juttatás rövid leírása (pl. pénzjuttatás kutatásra, berendezés adományozása, termék adomány), a támogatások, adományok és díjak leírása (pl. oktatási célú konferencia, ismeretterjesztő kiadványok elkészítése), támogatás, adomány típusonként és díjanként, az adott évi összesített értékkel.

A közzététel szabályrendszerével kapcsolatos részletes információ megtalálható a
http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/02/Medicines-for-Europe_Code-of-Conduct.pdf vagy a http://www.generikusegyesulet.hu/contents/uploads/documents/document_1477041668_734.pdf honlapokon.

Közzétételi lista 2019

Közzétételi lista 2020

Közzétételi lista 2021